PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Mededelingenblad.
Contact.
Links.
Foto's.
Hartelijk welkom op de web-site van de PCOB afdeling Regio Rijnsburg.
U vindt  hier informatie van deze afdeling en haar activiteiten.
Laatste nieuws

Belangrijke mededelingen i.v.m. het Coronavirus.
Op basis van richtlijnen van het RIVM heeft de overheid maatregelen afgekondigd om het Corona virus te bestrijden. Dit heeft ook effect op onze geplande activiteiten.

1. Kerstvieringen gaan NIET door.
Na de toespraak van premier Mark Rutte maandagavond 14 december werd al snel duidelijk dat de geplande kerstvieringen op woensdag / donderdag en vrijdagmiddag niet konden doorgaan.
Erg jammer want 3 x 30 leden hadden zich aangemeld voor een van de middagen.
Zoals eerder al vermeld gaat onze gezondheid voor alles en hadden we geen andere keuze.
Het bestuur hoopt van harte dat in 2021 weer mogelijkheden zullen komen voor de contactmiddagen.

2. Mensen die zich eenzaam voelen en even een praatje willen maken mogen contact opnemen met bestuurslid Aafke Ravensbergen, tel. 06 57326645.

Naamswijziging.
De naam van onze afdeling is m.i.v. 1 augustus gewijzigd in: PCOB afd. Regio Rijnsburg.
De reden hiervoor is dat we nu leden hebben uit Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest, Katwijk, Leiden en Voorhout.
De nieuwe naam sluit beter aan bij de plaatsen waar onze leden wonen.

Nieuw: De mededelingenbladen van 2020 vindt u bij Mededelingenblad.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatie hierover vindt u Hier


Tijdens de Ledenvergadering op 12-02-2020 is aftredend bestuurslid mw. Nel Souverijn - Noteboom benoemd tot Lid van Verdienste van onze afdeling.
Proficiat Nel!!