PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Mededelingenblad.
Contact.
Links.
Foto's.
Hartelijk welkom op de web-site van de PCOB afdeling Regio Rijnsburg.
U vindt  hier informatie van deze afdeling en haar activiteiten.
Laatste nieuws

Contactmiddag 7 februari 2024: Jaarvergadering en informatie over de Voedselbank Katwijk.
Voor de pauze houden we de jaarlijkse ledenvergaderingen met daarin o.a. het jaarverslag van de secretaris, de financiële cijfers over 2023 en de begroting voor 2024, bestuursverkiezing enz.

Na de pauze krijgen we informatie over de Voedselbank Katwijk door Wim de Mooij en Aafke van Rhijn.
Wij rekenen weer op veel belangstelling.


Reizen.
Verslag van de dagtocht op  19 april 2023 vindt u Hier

De mededelingenbladen vanaf 2021 vindt u bij Mededelingenblad.
Het mededelingenblad van januari 2024 is toegevoegd.

Het verslag van de kerstvieringen op 13 en 14 december 2023 vindt u Hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatie hierover vindt u Hier
Kerstlied.
Klik op afbeelding voor afspelen