PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Contact.
Links.
Foto's.
Hartelijk welkom op de web-site van de PCOB afdeling Regio Rijnsburg.
U vindt  hier informatie van deze afdeling en haar activiteiten.
Laatste nieuws

Belangrijke mededelingen i.v.m. het Coronavirus.
Op basis van richtlijnen van het RIVM heeft de overheid maatregelen afgekondigd om het Corona virus te bestrijden. Dit heeft ook effect op onze geplande activiteiten.

1. De bijeenkomst op 11 november gaat niet door.
Het bestuur bekijkt van maand tot maand wat de mogelijkheden zijn om weer bij elkaar te kunnen komen.
We verwachten dat de Kerstviering  in december 2020 ook niet door kan gaan, gelet op de huidige ontwikkelingen rondom corona.
Zodra er weer mogelijkheden zijn om te starten met onze bijeenkomsten zullen wij u hier tijdig over informeren.

2. Mensen die zich eenzaam voelen en even een praatje willen maken mogen contact opnemen met bestuurslid Aafke Ravensbergen, tel. 06 57326645.

Naamswijziging.
De naam van onze afdeling is m.i.v. 1 augustus gewijzigd in: PCOB afd. Regio Rijnsburg.
De reden hiervoor is dat we nu leden hebben uit Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest, Katwijk, Leiden en Voorhout.
De nieuwe naam sluit beter aan bij de plaatsen waar onze leden wonen.

Nieuw: De mededelingenbladen van 2020 vindt u bij Verslagen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatie hierover vindt u Hier


Tijdens de Ledenvergadering op 12-02-2020 is aftredend bestuurslid mw. Nel Souverijn - Noteboom benoemd tot Lid van Verdienste van onze afdeling.
Proficiat Nel!!