PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Contact.
Links.
Foto's.
Hartelijk welkom op de web-site van de PCOB afdeling Regio Rijnsburg.
U vindt  hier informatie van deze afdeling en haar activiteiten.
Laatste nieuws

Belangrijke mededelingen i.v.m. het Coronavirus.
Op basis van richtlijnen van het RIVM heeft de overheid maatregelen afgekondigd om het Corona virus te bestrijden. Dit heeft ook effect op onze geplande activiteiten.

Nieuw: De mededelingenbladen van 2020 vindt u bij Verslagen.

1. Het bestuur heeft besloten de dagtocht te verplaatsen naar volgend jaar.
Alle ingeschreven leden voor deze dagtocht krijgen een brief hierover met uitleg en daarin ook het besluit dat het door u betaalde inschrijfgeld aan u wordt terugbetaald.

3. Mensen die zich eenzaam voelen en even een praatje willen maken mogen contact opnemen met bestuurslid Aafke Ravensbergen, tel. 06 57326645.

4. U kunt ook contact opnemen met het Welzijnswartier voor een praatje of boodschappen service.
Tel. 071-403 3323 of email frontoffice@welzijnskwartier.nl.

5. De bijeenkomst op 2 september gaat ook niet door.
Tijdens de zomervakantie zullen we van maand tot maand bekijken wat de mogelijkheden zijn om weer bij elkaar te kunnen komen. We hopen dat het in oktober 2020 weer mogelijk zal zijn om te starten met onze bijeenkomsten. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

6. Naamswijziging.
De naam van onze afdeling is m.i.v. 1 augustus gewijzigd in: PCOB afd. Regio Rijnsburg.
De reden hiervoor is dat we nu leden hebben uit Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest, Katwijk, Leiden en Voorhout.
De nieuwe naam sluit beter aan bij de plaatsen waar onze leden wonen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatie hierover vindt u Hier


Tijdens de Ledenvergadering op 12-02-2020 is aftredend bestuurslid mw. Nel Souverijn - Noteboom benoemd tot Lid van Verdienste van onze afdeling.
Proficiat Nel!!