PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Mededelingenblad.
Contact.
Links.
Foto's.
Hartelijk welkom op de web-site van de PCOB afdeling Regio Rijnsburg.
U vindt  hier informatie van deze afdeling en haar activiteiten.
Laatste nieuws

De volgende contactmiddag is op 8 februari 2023 om 14.30 uur in de Voorhof.
Voor de pauze wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden waarin we verslag doen van het reilen en zeilen van onze afdeling. Zowel het jaarverslag van de secretaris komt aan de orde alsmede ook de financiële stand van zaken.
Na de pauze is er een presentatie over uitvaart begeleiding door mw. Nan de Mooij.
Wij rekenen weer op veel leden deze middag!!

Reizen.
Nieuwe  informatie over de geplande dagtocht op  19 april 2023 vindt u Hier

De mededelingenbladen vanaf 2020 vindt u bij Mededelingenblad.
Het mededelingenblad van februari 2023 is toegevoegd.

Het verslag van de contactmiddag op 11 januari jl. vindt u Hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatie hierover vindt u Hier