PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Mededelingenblad.
Contact.
Links.
Foto's.
Hartelijk welkom op de web-site van de PCOB afdeling Regio Rijnsburg.
U vindt  hier informatie van deze afdeling en haar activiteiten.
Laatste nieuws

Belangrijke mededelingen i.v.m. het Coronavirus.
Op basis van de huidige corona maatregelen gaat de bijeenkomst op woensdagmiddag 9 februari 2022 om 14.30 uur in de Voorhof helaas NIET door.

Volg de berichten in de Rijnsburger over de mogelijkheden!!

Jaarstukken over 2021.
Omdat de ledenvergadering in februari niet doorgaat heeft het bestuur opnieuw besloten de jaarstukken over 2021 bij u te bezorgen, gelijktijdig met het mededelingenblad van februari.
Meegestuurd wordt:
1. Uitleg over deze alternatieve werkwijze
2. Jaarverslag secretaris
3. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
4. Toelichting op het financieel jaarverslag en de begroting

Als u vragen, opmerkingen of bezwaren heeft over de jaarcijfers kunt u dit kenbaar maken t/m 9 februari 2022 bij de bestuursleden. Dit staat ook vermeld in de uitleg.


De mededelingenbladen vanaf 2020 vindt u bij Mededelingenblad.
Het mededelingenblad van februari 2022 is toegevoegd.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatie hierover vindt u Hier


Tijdens de Ledenvergadering op 12-02-2020 is aftredend bestuurslid mw. Nel Souverijn - Noteboom benoemd tot Lid van Verdienste van onze afdeling.
Proficiat Nel!!