Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Contact.
Links.
Foto's.
PCOB afdeling
Rijnsburg - Valkenburg
Hartelijk welkom op de web-site van de PCOB afdeling Rijnsburg - Valkenburg.
U vindt  hier informatie van deze afdeling en haar activiteiten.
Laatste nieuws

De volgende contactmiddag is op woensdag 12 februari om 14.30 uur in de Voorhof.
Voor de pauze onze jaarlijkse Ledenvergadering en na de pauze wordt een film vertoond door Dick Schoneveld.
U bent weer van harte uitgenodigd voor deze contactmiddag.


Let  op: Nieuw bankrekeningnummer:
PCOB afd. Rijnsburg / Valkenburg -  NL16 RABO 0337 0352 88

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatie hierover vindt u Hier