Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Contact.
Links.
Foto's.
PCOB afdeling
Rijnsburg - Valkenburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Rijnsburg / Valkenburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Hartelijk welkom op de web-site van de PCOB afdeling Rijnsburg - Valkenburg.
U vindt  hier informatie van deze afdeling en haar activiteiten.
Laatste nieuws

Belangrijke mededelingen i.v.m. het Coronavirus.
Op basis van richtlijnen van het RIVM heeft de overheid maatregelen afgekondigd om het Corona virus te bestrijden. Dit heeft ook effect op onze geplande activiteiten.

1. De contactmiddag op 12 mei gaat NIET door.

2. De Dagtocht naar de BroekerVeiling op 15 april gaat NIET door.
De dagtocht wordt verplaatst naar woensdag 26 augustus 2020.
Dit betekent dat u uw instapkaart gewoon kunt bewaren voor deze nieuwe datum.
Wij hopen dat u er begrip voor heeft. Het gaat tenslotte om uw en onze gezondheid.
3. Mensen die zich eenzaam voelen en even een praatje willen maken mogen contact opnemen met bestuurslid Aafke Ravensbergen, tel. 06 57326645.

4. U kunt ook contact opnemen met het Welzijnswartier voor een praatje of boodschappen service.
Tel. 071-403 3323 of email frontoffice@welzijnskwartier.nl.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatie hierover vindt u Hier


Tijdens de Ledenvergadering op 12-02-2020 is aftredend bestuurslid mw. Nel Souverijn - Noteboom benoemd tot Lid van Verdienste van onze afdeling.
Proficiat Nel!!