PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Mededelingenblad.
Contact.
Links.
Foto's.
Hartelijk welkom op de web-site van de PCOB afdeling Regio Rijnsburg.
U vindt  hier informatie van deze afdeling en haar activiteiten.
Laatste nieuws

Vanaf juni t/m augustus zijn er geen contactmiddagen vanwege de zomervakantie.
Het bestuur wenst onze leden een goede en gezellige zomerperiode toe en hopen u weer te mogen begroeten op onze contactmiddag op 21 september in de Voorhof.
Het onderwerp voor deze middag hoort u tijdig van ons.

De mededelingenbladen vanaf 2020 vindt u bij Mededelingenblad.
Het mededelingenblad van juni 2022 is toegevoegd.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatie hierover vindt u Hier


Tijdens de Ledenvergadering op 12-02-2020 is aftredend bestuurslid mw. Nel Souverijn - Noteboom benoemd tot Lid van Verdienste van onze afdeling.
Proficiat Nel!!