PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Mededelingenblad.
Contact.
Links.
Foto's.
Hartelijk welkom op de web-site van de PCOB afdeling Regio Rijnsburg.
U vindt  hier informatie van deze afdeling en haar activiteiten.
Laatste nieuws

Kerstvieringen PCOB afd. Regio Rijnsburg.
De kerstvieringen zijn dit jaar zijn op 13 en 14 december 2023, aanvang 10.30 uur in de Voorhof.
De kerstcommissie heeft weer een mooi programma samengesteld met als thema : “Kind, Redder en Koning”.
Voor de lunch is de eigenlijke kerstviering en na de lunch gaan we weer zingen met medewerking van  een aantal zangliefhebbers onder de naam Soli Deo Gloria, onder leiding van Leo Heemskerk.
Organist deze dagen is onze penningmeester Kees van Delft.
In het Mededelingenblad van december kunt u lezen hoe en bij wie u zich kunt aanmelden voor deelname.
Wij rekenen weer op veel leden deze middagen!!

Reizen.
Verslag van de dagtocht op  19 april 2023 vindt u Hier

De mededelingenbladen vanaf 2021 vindt u bij Mededelingenblad.
Het mededelingenblad van november 2023 is toegevoegd.

Het verslag van de contactmiddag op 11 oktober 2023 vindt u Hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Informatie hierover vindt u Hier
Klik op afbeelding voor afspelen