PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Mededelingenblad.
Thema's / sprekers.
Contact.
Links.
Foto's.
Hulp bij aanvragen Gemeentelijke zorg of overige zorgvragen:
Neem contact op met het Welzijnskwartier www.welzijnskwartier.nl


Hulp bij Aangifte Inkomstenbelasting.
Veel leden van de PCOB maken al jaren gebruik van deze PCOB service.
Een aantal medewerkers van de PCOB afd. Regio Rijnsburg heeft hiervoor cursussen gevolgd bij de Belastingdienst en kunnen zich legitimeren met het pasje van de Belasting Service.
De aangifte moet dit jaarlijks voor 1 mei worden opgestuurd naar de Belastingdienst.
Als u (weer) gebruik wil maken van deze service neemt dan tijdig contact op met:
*  Arjo Barnard, tel. 071 - 4020304, email barnard@xs4all.nl
*  Dick Schoneveld, tel. 071 - 4024222 of 06 53406872, email dickschoneveld@ziggo.nl
*  Fred Veldman, tel. 06 20859479, email f.veldman@casema.nl
*  Wim de Jong, Katwijk, tel. 071-4073270, email wimanker17@gmail.com
*  Ton Tieleman, Oegstgeest, email a.tieleman3@freeler.nl
Belangrijk:
Zorgt u ervoor dat onderstaande financiële jaargegevens klaar liggen:
a. Jaaropgaven van uw AOW en eventueel van Pensioenfondsen en Lijfrente uitkeringen
b. Jaaropgaven van uw bankrekeningen (betaalrekeningen, spaarrekeningen)
c. Rekeningen van overige buitengewone uitgaven ivm ziekte
d. Bewijsstukken van gedane giften
e. WOZ beschikking van de gemeente
f. Brief van de Belastingdienst met uw machtigingscode

Ledenservice