PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Mededelingenblad.
Contact.
Links.
Foto's.
Historie.
De PCOB afdeling Regio Rijnsburg is in 1986 opgericht door Mw. D. van Boven en telde in het begin vier leden. In die tijd hadden de meeste mensen nog nooit van een ouderenbond gehoord en de vraag naar belangenbehartiging was ook onbekend onder de bevolking. In 1987 werd er een volledig bestuur gevormd en waren er achttien leden. De bijeenkomsten waren jaren lang in het dienstencentrum “De Bogerd” in de Smidstraat.

In 2006 bestond de afdeling twintig jaar en de krant meldde: “De PCOB is niet meer weg te denken in Rijnsburg en Valkenburg” en dat is nog steeds zo. We zijn een gezonde afdeling met circa 540 leden.
Maandelijks komen er zo’n 175 - 185 leden bijeen voor een contactmiddag in de grote zaal van “De Voorhof” in Rijnsburg.
De onderwerpen voor deze middagen zijn heel ontspannend en divers. Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid voor onderlinge contacten. De onderwerpen en programma’s op deze bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld educatief, informatief of ontspannend zijn.

Bijeenkomsten.
De bijeenkomsten worden gehouden van januari t/m mei en van september t/m december op de tweede woensdag van de maand van 14.30 - 16.30 uur. Alleen in september is dat op de eerste woensdag.
In juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Zie verder op pagina Bijeenkomsten.

Belangenbehartiging.
De belangenbehartiging neemt een belangrijke plaats in. Mede door de komst van de computer raken veel ouderen achterop.
De PCOB helpt de leden o.a. bij het invullen en versturen van de belastingaangifte. Zo’n 300 leden maken hier inmiddels al dankbaar gebruik van! Zie verder op pagina Ledenservice.

Tenslotte.
Wij hopen met het werk, van en voor ouderen, nog heel veel jaren door te kunnen gaan in de wetenschap dat God ons werk zal zegenen.
Over PCOB afd. Regio Rijnsburg