PCOB afdeling
Regio Rijnsburg
Protestants Christelijke Ouderenbond.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Banknummer PCOB afd. Regio Rijnsburg: Rabobank: NL16 RABO 0337 0352 88
Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Mededelingenblad.
Thema's / sprekers.
Contact.
Links.
Foto's.
Wilt u met iemand van het bestuur in contact komen, bel of mail gerust voor vragen, opmerkingen, hulp enz.  
De telefoonnummers en email-adressen staan vermeld onder het kopje Bestuur.

Nieuwe leden/wijzigingen
Zijn er wijzigingen van uw gegevens door bijvoorbeeld verhuizing, overlijden e.d. belt u dan een van onze bestuursleden:

* Dick Schoneveld - tel. 071 - 4024222 of 06 53406872
* Tineke van Delft  - tel. 071 - 4034160 of 06 21520710
* Kees van Delft     - tel. 071 - 4080825 of 06 45460845

Nieuwe leden kunnen ook bij bovenstaande bestuursleden worden aangemeld onder vermelding van:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnr, geboortedatum, e-mailadres en IBANnummer.

Medelingenblad en Magazine van KBO-PCOB
De leden van de PCOB afd. Regio Rijnsburg ontvangen maandelijks gratis het plaatselijke Mededelingenblad en het landelijke blad Magazine van KBO-PCOB.
Deze bladen worden door  vrijwilligers bij u thuisbezorgd.
Hierin vindt u allerlei informatie voor senioren en de plaatselijke activiteiten van de afdeling Regio Rijnsburg.
Bezorging vindt plaats aan het einde van de maand of begin volgende maand. Wilt u ook bezorger worden van een wijk in Rijnsburg of Valkenburg, neem dan contact op met een bestuurslid.


Contact