Home.
Over PCOB.
Bijeenkomsten.
Reizen.
Bestuur.
Omzien naar elkaar.
Ledenservice.
Verslagen.
Contact.
Links.
Foto's.
PCOB afdeling
Rijnsburg - Valkenburg
Wilt u met iemand van het bestuur in contact komen, bel of mail gerust voor vragen, opmerkingen, hulp enz.  
De telefoonnummers en email-adressen staan vermeld onder het kopje Bestuur.

Nieuwe leden/wijzigingen
Zijn er wijzigingen van uw gegevens door bijvoorbeeld verhuizing, overlijden e.d. belt u dan een van onze bestuursleden:

* Dick Schoneveld - tel. 071 - 4024222 of 06 53406872
* Tineke van Delft  - tel. 071 - 4034160
* Kees van Delft      - tel. 071 - 4080825 of 06 45460845

Nieuwe leden kunnen ook bij bovenstaande bestuursleden worden aangemeld onder vermelding van:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnr, geboortedatum en e-mailadres.

Medelingenblad en Magazine van KBO-PCOB
De leden van de PCOB afd. Rijnsburg - Valkenburg ontvangen maandelijks gratis het plaatselijke Mededelingenblad en het landelijke blad Magazine van KBO-PCOB.
Deze bladen worden door  vrijwilligers bij u thuisbezorgd.
Hierin vindt u allerlei informatie voor senioren en de plaatselijke activiteiten van de afdeling Rijnsburg-Valkenburg. Bezorging vindt plaats aan het einde van de maand of begin volgende maand. Wilt u ook bezorger worden van een wijk in Rijnsburg of Valkenburg, neem dan contact op met een bestuurslid.


Contact